Instrooitechniek voor boxen met matten

Instrooitechniek voor boxen met matten

Bij Flingk Machinebouw maken we onderscheid in diepstrooiselboxen en boxen bedekt met matten. In ligboxen met matten wordt dagelijks een kleine hoeveelheid gestrooid. In die gevallen is de elektrische instrooier SE 250 of de hydraulische aanbouwstrooier type Z. Het bijzondere van deze instrooiers is dat ze kleine hoeveelheden strooisel zeer nauwkeurig en gedoseerd strooien.

In tegenstelling tot diepstrooiselboxen moet bij boxen met matten dus een kleine hoeveelheid strooisel worden gestrooid. Ligboxen met een matras vragen om regelmatig instrooien. Voor een optimaal koecomfort het liefst iedere dag. Bij Flingk Machinebouw doen we er alles aan het om het boxen instrooien zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met een passende boxenstrooier voor iedere ligbox zorgen we ervoor dat het managen van ligboxen stukken gemakkelijk wordt.

Koematrassen of diepstrooiselbox?

Regelmatig instrooien zorgt ervoor dat er voldoende vocht wordt opgenomen. Dit is belangrijk om gewrichtsontstekingen te voorkomen en het comfort voor de koe zo hoog mogelijk te houden. Sommige veehouders geven de voorkeur aan boxen met een koematras. In vergelijking met diepstrooisel is een box met koetmatras minder onderhoudsintensief.

instrooitechniek voor boxen met matten

Het belang van goed onderhouden koeienmatrassen

Het nadeel is echter dat de gezondheid van de koeien er meteen onder lijdt als de matten niet goed worden onderhouden. Met grote regelmaat moeten de matrassen worden ontdaan van mest en nat strooisel. Dit moet vervangen worden door droog strooisel. Het ligoppervlak moet droog blijven om huidirritaties en andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Bovendien liggen koeien minder als ze niet comfortabel kunnen liggen. Dit heeft direct invloed op de melkproductie. Voor een maximale melkproductie moeten koeien dus veel en comfortabel kunnen liggen.

Gemakkelijker boxen met matten instrooien

Voor de veehouder betekent dus iedere dag instrooien. Wij ontwikkelen technische hulpmiddelen om het onderhoud van de boxen met matten gemakkelijker te maken. Onze boxenstrooiers zorgen ervoor dat het instrooien sneller en gemakkelijker gaat. Zo weten veehouders zeker dat de koematrassen aan alle eisen voldoen.

instrooitechniek voor boxen met mattenGemakkelijk instrooien van ligboxen en diepstrooiselboxen

Om het veehouders gemakkelijker te maken, ontwikkelen we bij Flingk Machinebouw verschillende hulpmiddelen voor het instrooien. Omdat iedere veehouder een andere stalinrichting heeft, hebben we verschillende instrooimachines ontwikkeld. Geautomatiseerd instrooien zorgt voor een flinke besparing in tijd en werklast. Voor de koe zorgt deze investering in stalhygiëne voor meer comfort.

Van ligboxen met koematrassen tot diepstrooiselboxen: boxen vullen gaat gemakkelijker met een instrooier van Flingk Machinebouw. Onze boxenstrooiers kunnen verschillende materialen aan. Let op: bij iedere instrooier hoort een lijst met mogelijke materiaal. Voor meer informatie over de perfecte instrooier kunt u contact met ons opnemen.

Materialen voor instrooien

Een goede vochtopname is belangrijk bij het instrooien van ligboxen met matrassen en diepstrooiselboxen. Stro dat vochtig geperst is of schimmelend stro is dus uit den boze. Het materiaal moet kiemarm zijn. Omdat ook mesttechniek van groot belang is, kiezen veel veehouders voor gehakseld stro.

informatie instrooiers aanvragen

Lees meer over de instrooiers van Flingk Machinebouw: