Het belang van goed uitkuilen

Goed inkuilen en uitkuilen is belangrijk om voerverlies te beperken. Het inkuilen gebeurt meestal met veel zorg. Veehouders zijn zich immers bewust van de gevolgen van verkeerd inkuilen. De kuil moet zo goed mogelijk dicht gemaakt worden, zodat er weinig zuurstof in komt. Diezelfde zorgvuldigheid wordt nog wel eens vergeten als het aankomt op uitkuilen.

Het uitkuilen gebeurt vaak met het materiaal dat beschikbaar is. Nog niet iedere veehouder gebruikt een werktuig of machine die hiervoor geschikt is. Bij het uitkuilen kan een hap voer los worden getrokken, waardoor zuurstof naar binnen kan dringen. Komt er zuurstof bij het kuilvoer, dan is de kans op schimmel en gisting groot. Bij veel veehouders leidt dit tot voerverlies.

kuilhapper om broei te voorkomen

Voerverlies door broei

Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks duizenden kilo’s voer verloren gaan door verkeerde uitkuiltechnieken. Door broei kan er tot wel tien procent van de voedingswaarde verloren gaan en tot dertig procent minder drogestofopname. Het is dus belangrijk om broei in de kuil te voorkomen. Als kuilvoer losgetrokken wordt kan de temperatuur in de kuil stijgen. Er moet dus zo strak mogelijk gesneden worden.

kuilhapper voor uitkuilen van ruwvoerVoorkom voerverlies met kuilhappers

Door het juiste materiaal te gebruiken bij het uitkuilen, kan de kans op onnodig voerverlies worden teruggedrongen. Uitkuilen met een kuilhapper is beter voor het voer dan een kuilgrijper, omdat de kuilwand intact blijft bij het gebruik van een snijsysteem.

kuilhappers flingk Voordeel van kuilhappers

Bij Flingk Machinebouw hebben we verschillende kuilhappers. Deze machines leveren een bijdrage aan een goede uitkuiltechniek. Door de scherpe messen met een fijne vertanding ontstaat er een mooi snijbeeld. Bij Flingk Machinebouw ontwikkelen we kuilhappers die de kwaliteit van uw kuilvoer in acht nemen. Zo is onze KHXL kuilhapper uitgerust met een grote haphoogte en een kleine hapdiepte. Door de wand van de kuil vaker te verversen is het voer minder onderhevig aan broei.

Meer informatie:

meer informatie over kuilhappers en bietenreinigers