Grondverzettechniek

Machines voor grondverzet

Bij een uitgraving of ophoping wordt een hoop grond verzet. Dit zware werk kan nauwelijks uitgevoerd worden zonder behulp van de juiste machines.

Wat is grondverzet?

Wanneer een terrein ‘bouwrijp’ gemaakt moet worden, wordt er grondverzet uitgevoerd. Grondverzet wordt ook wel grondwerk genoemd. Het is de algemene benaming voor werkzaamheden waarbij zand wordt verplaatst, aangevoerd of afgevoerd. Het graven van geulen, het leggen van kabels of het aanleggen van dijken: grondverzet is een belangrijk onderdeel van verschillende werkzaamheden.

Grondverzettechniek

Bij Flingk Machinebouw hebben we verschillende technische oplossingen die grondverzet gemakkelijker maken. Lees meer over onze CD Cable Digger en onze MS menggranulaatstrooier.

Kabelschade bij graafwerkzaamheden

Graafwerkzaamheden vallen dus onder grondverzet. Tijdens deze graafwerkzaamheden worden regelmatig leidingen of kabels geraakt. Wanneer dit gebeurt, treedt er flinke vertraging op en komen er extra kosten kijken bij het bouwrijp maken van een terrein. Het liefst voorkomt u deze grote schadeposten. Voor grondwerk wordt uiteraard gekwalificeerd personeel ingezet, maar zonder de juiste machines kunnen zij hun werk niet optimaal uitvoeren.

Om te voorkomen dat kabels of leidingen worden geraakt tijdens graafwerkzaamheden kan de Cable Digger van Flingk Machinebouw ingezet worden. Door deze machine te gebruiken wordt de kans op leidingschade tot een minimum beperkt. Deze machine is compact vormgegeven waardoor de bak nauwelijks uitsteekt en de gehele machine in de sleuf past. Graven tot een grote diepte is zo geen probleem meer.

Lees meer over de CD cable digger >>

Eenvoudig menggranulaat strooien

Menggranulaat is een andere benaming van gebroken puin. Deze grondstof wordt voor verschillende toepassingen gebruikt. Bij grondverzettechniek hoort het volledig bouwklaar maken van een terrein. Omdat gebroken puin water doorlaat is het geschikt voor het verharden van een ondergrond. Wanneer een oppervlakte belast gaat worden kunnen verschillende soorten materiaal gebruikt worden als onderlaag of goedkope verharding. Het wordt gebruikt in de wegenbouw, op parkeerplaatsen of bodembedekker.

Het gaat dus vrijwel altijd om grote oppervlaktes die volledig bedekt moeten worden met een laag menggranulaat, gebroken puin of zand. Deze zware en tijdrovende klus kan gemakkelijker en efficiënter met behulp van een menggranulaatstrooier.

Lees meer over de MS menggranulaatstrooier >>

Meer over grondverzettechniek